Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables

Descàrregues parcials OWTS

Amb les descàrregues parcials OWTS diagnostiquem i prediem la vida útil de la nostra instal lació elèctrica.

Localitzem exactament i amb extrema rapidesa la distància a l'avaria en el cable i ens permet realitzar aquest servei a través de quilòmetres de longitud.

El sistema de mesurament de l'ona oscil.lant OWTS - s'utilitza per a la identificació, avaluació i localització de la font de descàrregues parcials (DP) en la aislación, empalmaments i terminacions de cables.

La unitat d'AT genera la freqüència oscil.lant atenuada fins al valor màxim del sistema. Un controlador incorporat per a l'operació i el processament del senyal digital i emmagatzematge de 2 sistemes convertidors de 100 MHz està integrat en la carcassa cilíndrica. Les rodes de transport permeten un fàcil transport. La comunicació de la IHM de la laptop és realitzada a través de la W-LAN. Opcionalment un enllaç òptic és possible.

La OWTS pot ser acoblada amb un sistema VLF. En aquest cas el VLF proveeix alta tensió controlada per la OWTS.

La OWTS pot ser acoblada amb un sistema VLF. En aquest cas el VLF proveeix alta tensió controlada per la OWTS.

Característiques Operatives

Diagnòstic de DP amb ona oscil.lant comparable a la tensió i freqüència del servei

Possibilitat de l'avaluació rellevant de DP, i identificació del patró a voltatge nominal

Calibració automàtica i suplement per localització d'empalmaments

Mesura de nivell de DPS segons norma IEC 270 a un ample de banda de 150 .. 650 kHz

Localització de la font de DPS en forma automàtica i semi-automàtica

Determinació de capacitat i tangent de delta del cable a partir de l'atenuació i característiques d'atenuació de la forma ona de tensió

Assaigs elèctrics

Compact PD: Combinació de OWTS, prova VLF i localització de falles System Compact

Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Documentos de interes - Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
Descargas parciales - Ensayos electricos - Averias cables
KV Aragón - C\ Batalla de Lepanto 55, Local 4 - 50002 Zaragoza - Telf/Fax: 976 48 61 45